Info+

Czym zajmuje się agencja celna w Gdańsku?

Odprawy celne w Gdańsku to zmora większości przedsiębiorstw, również tych polskich, które przewożą i wprowadzają do obiegu towary z państw trzecich, czyli tych nienależących do wspólnoty Unii Europejskiej. W takim przypadkach nieodzownym elementem każdego importu jest właśnie importowa odprawa celna, która wiąże się ze żmudnym procesem kompletowania dokumentacji, dostarczania jej oraz uiszczania opłaty celnej. Na szczęście na naszym rynku pojawia się coraz więcej agencji celnych, które nierzadko są wybawieniem dla firm.

Na samym początku jednak powinniśmy zaznaczyć, że agencja celna Gdańsk nie jest w żadnym stopniu powiązana z urzędem celnym, a jest jedynie instytucją handlową, nie państwową, która ma na celu pomoc przedsiębiorstwom. Jest swego rodzaju przekazicielem pomiędzy importerem, a urzędem celnym. W rozumieniu kodeksu celnego, powstała ona w 1991 roku, jako instytucja usługowa, zajmująca się pośredniczeniem pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Głównie współpracuje oczywiście z firmami, które importują oraz eksportują towar z państw trzecich. Jak już też wspomnieliśmy, pełni ona funkcję pośrednika, pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem celnym.

Czym zajmuje się agencja celna?

Jak już wiemy, głównym zadaniem agencji celnej z Gdańska jest pośredniczenie pomiędzy przedsiębiorcą, a administracją celną, czyli urzędem celnym. Celem agencji celnej jest pomoc przedsiębiorstwom w przygotowywaniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz wsparcie przy opłatach celnych. To jednak nie jedyne zadania agencji celnej. Poza tym, jest ona odpowiedzialna za takie działania jak:

 • Przeładunek,
 • Magazynowanie,
 • Logistykę,
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odpraw eksportowych, jak i importowych,
 • Handel pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej,
 • Obsługa deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym,
 • Wersyfikacja druków znaków CE,
 • Reprezentowanie importera,
 • Zajmowanie się obrotem towarów z krajów Unii Europejskiej,
 • Obsługa deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym.

Wolny Obszar celny – czym jest i jak funkcjonuje?

Wolny Obszar Celny to termin blisko powiązany właśnie z działaniami agencji celnych. W związku z tym warto w ogóle wiedzieć czym on jest oraz na jakich zasadach funkcjonuje.

Otóż Wolny Obszar Celny stanowi ognisko pośrednie w reeksporcie towarów, które są sprowadzane z krajów nienależących do Unii Europejskiej, a następnie powracają, czyli stanowią funkcję reeksportową. Dzięki WOC możemy więc:

 • Dokonywać opłaty celno-podatkowej dopiero w momencie, gdy towar zostanie dopuszczony do obrotu,
 • Dzielić duże dostawy na małe partie,
 • Mieć nieograniczony czas na składowanie towarów,
 • Mieć możliwość współpracy zagranicznymi, które nie są zarejestrowane w naszym kraju,
 • Nie składować zabezpieczenia należności celno-podatkowych na czas składowania.

Tak więc Wolny Obszar Celny, to idealne rozwiązanie dla firm z Gdańska, które importują towary spoza Unii Europejskiej i chcą zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz pieniędzy związanych z przewozem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *